bitirmək

bitirmək
1.
f.
1. Axıra çatdırmaq, başa çatdırmaq, tamamlamaq, qurtarmaq. Söhbəti bitirmək. Məktəbi bitirmək. – Nazlı nağılını bitirib, Ağabəyimin üzünə baxdı. Uşaq totuq əlini yanağına söykəyib, çoxdan yatmışdı. Ç.. Hədiyyə naharını təzəcə bitirmişdi ki, qapıda maşın səsləndi. M. C..
2. Yerinə yetirmək, görüb qurtarmaq. Zavod öz illik planını vaxtından əvvəl bitirmişdir. İşimi bitirən kimi kinoya gedəcəyəm.
2.
f. Yetişdirmək, hasil etmək, göyərtmək, cücərtmək. Bu torpaq buğda bitirmir. – Kənari-çeşmimə sancıldı oxların neytək; Sudan qəmiş bitirən Kür kənarına bənzər. S. Ə. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • bitirmə — 1. «Bitirmək 1»dən f. is. 2. «Bitirmək 2»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xətm — is. <ər.> 1. Bitirmə, qurtarma, sona çatdırma. Xətm etmək (eləmək) – 1) bitirmək, tamamlamaq, sona çatdırmaq. Billah ki, nə xoş demiş Nizami; Bu babdə xətm edib kəlami. Füzuli; 2) din. oxuyub tamamlamaq, bitirmək (Quranı). Şaşırmış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikmal — ə. tamamlama, təkmilləşdirmə, bitirmə. İkmalitəhsil təhsili axıra çatdırma, məktəbi bitirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xətm — ə. 1) möhürləmə, möhür basma; 2) sonuncu, sonrakı son; 3) bitirmə, axıra çatdırma. Xətmi ənbiya’ peyğəmbərlərin axırıncısı (Məhəmməd peyğəmbər); xətmi kəlam sözü bitirmə, sözün sonu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ikmal — is. <ər.> Tamamlama, bitirmə, qurtarma, mükəmməlləşdirmə. Darülədəbin bilməliyiz qədrini, millət! İkmalına göstərməli olduqca həmiyyət. M. H.. Bu gənc yeddi il idi ki, Parisdə tibb fakültəsini ikmal üçün sevgili vətənindən ayrı düşmüşdü. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itmam — is. <ər.> klas. Tamamlama, sona yetirmə, axıra çatdırma, bitirmə. İtmama yetirmək, itmam vermək (etmək) – tamamlamaq, qurtarmaq, bitirmək. Tarix nəvisi hali əyyam; Bu qissəyə böylə verdi itmam. F.. <Teymur ağa:> Bir neçə fikrim var,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tamam — is. <ər.> 1. Bitmə, qurtarma, sona çatma, bitirmə. Tamam etmək (eləmək) – 1) qurtarmaq, bitirmək, axıra çatdırmaq, tamamlamaq. Barışdırmaq rəsmini tamam edəndən sonra qonaqlar şüru etdilər çay içməyə. Ə. H.. <Əsəd:> Oxudum, dərsimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatimə — is. <ər.> 1. Son, axır. Xatimə çəkilmək – son qoyulmaq, bitirilmək. <Şükür> hökumət kabinəsinin süqutilə bütün narəva hallara bir xatimə çəkiləcəyinə inanırdı. S. H.. Xatimə çəkmək – son qoymaq, tamamlamaq, bitirmək. Səfərə çıxmaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sabu — (Dərbənd, Quba) bax sabı. – U illəri yaxşı bitirməmişdi mənim teregim, üç sabu, iki səh quz çıxdı (Dərbənd) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”